Op 30-4-2020 is het verzoek tot opheffing van stichting loversfoundation ingediend.

Lovers Foundation Logo 800 x 881Stichting Lovers Foundation is opgericht op 02-04-2019 via Appel Notarissen te Obdam.

Sinds 25-6-2019 is Stichting Lovers Foundation door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Soms zie je dat iemand, of het nu een bekende of onbekende van je is, hulp nodig heeft. Stichting Lovers Foundation helpt en voorziet hierin.
Ken jij iemand die hulp kan gebruiken, laat het ons weten en neem hier contact met ons op.

Er zijn voor een ander, onverwachts een steuntje in de rug, een klein gebaar. Voor iedereen, door iedereen en vanuit een religieuze gedachte:

Corinthians 13:4-7 New International Version (NIV)
Love is patient, love is kind. It does nog envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Korintiërs 13:4-7 BB
De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig.


How Loversful is your day? Start vandaag en doe mee: Doneer


Wil je ook helpen Lovers Foundation bij iedereen bekend te maken? Download en Print een Flyer hier: Flyer


Bedankt

RSIN nummer: 859913995
KVK nummer: 74469053
IBAN: opgeheven
E-mail: info@loversfoundation.nl
Telefoon:06-28453333

Sinds 25-6-2019 is Stichting Lovers Foundation door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel:
A. Het bevorderen van participatie en integratie in de samenleving van personen door het bieden van (im)materiële hulp rechtstreeks aan die personen en/of aan instellingen die een zelfde nuttig doel dienen en voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend zijn of anderszins ondersteuning behoeven;

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van- of ter beschikking stellen van financiële middelen of goederen, zoals bijvoorbeeld een computer, laptop, fiets, auto, studiekostenvergoeding, vakantiegeld of andere vormen van tastbare hulp.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting dient het algemeen nut.

Het bestuur van Stichting Lovers Foundation heeft het beleidsplan 2019-2024 opgesteld. U kunt de laatste versie hier als download raadplegen.

Hieronder leest u een gedeelte:


Missie, visie en ambitie


Missie

Stichting Lovers Foundation is mede ontstaan vanuit een religieuze gedachte (Korintiërs 13:4-7 BB). God is liefde, alles draait om liefde. Laten we vaker naar elkaar omkijken, elkaar steunen, helpen doelen te realiseren of te verwezenlijken wat op dat moment voor diegene niet te realiseren is. Daarmee kunnen we het volgende bereiken:

Het bijdragen aan het algeheel welzijn.
Het bevorderen van participatie (meedoen).
Het voorkomen van sociale uitsluiting.
Het bijdragen aan armoede bestrijding.

Het kan gaan om personen, denk hierbij aan voorbeelden als kinderen/volwassenen in armoede, vereenzaamde ouderen, maar ook aan instellingen die eenzelfde algemeen nuttig doel dienen. Bij aanvang zal de nadruk liggen op personen. Hierbij proberen we de ontvanger ook te stimuleren hetzelfde te doen naar een ander en zo een nieuwe beweging in gang te zetten. Hierbij ligt de nadruk op ‘anderen’ die zich in uitdagende (levens)situaties bevinden. De stichting maakt hierbij geen onderscheid tussen achtergrond, leeftijd en of religie. Voor iedereen, door iedereen.

Visie

We hebben de visie om met de bredere gedachte achter Stichting Lovers Foundation een nieuwe beweging in gang te zetten. Om goed te doen naar de ander en te stimuleren dit zelf ook te doen. Daarmee tevens een deel van het (christelijk)geloof, de liefde voor de mens, naar voren te brengen. Dit in de breedste zin van het woord. Dit doen wij onder andere door:

  • Maandelijks een bloemetje te bezorgen bij iemand die dit ervaart als blijk van waardering, een hart onder de riem, blijk van verbondenheid, ertoe doen, bemoediging, aanmoediging, beterschap, hoop, Op de site maken we hier vermelding van onder de naam Lovers-Boeket
  • De aanvragen die we ontvangen voor hulp, het liefst anders dan in geld en door het bestuur als passend beoordeeld, gaan vervullen. Deze aanvragen kunnen worden ingestuurd via bijvoorbeeld het contact formulier op de website, of per e-mail. Op de site worden de uitgevoerde aanvragen meegenomen in de vermelding van Loversful-Moments en mogelijk geplaatst in het nieuwsbericht
  • Het organiseren van een Lovers-Dag. Op basis van vrijwilligers organiseren van een Lovers-Dag voor bijvoorbeeld (eenzame) ouderen, zieken, mensen in nood, etc. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen.

Ambitie

De missie van de stichting is om hulp te bieden aan personen en instellingen die eenzelfde algemeen nuttig doel dienen en voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend zijn of anderszins ondersteuning behoeven. Daarnaast sporen we een ieder aan goed te doen naar je medemens, om de betrokkenheid te vergroten aangezien we in een wereld leven waarin alleen je eigen bewustzijn wordt gestimuleerd zonder om te kijken naar je naaste. Onze ambitie is om hulp uit liefde voor de ander als nieuwe beweging in gang te zetten en wereldwijd uit te breiden. Waarbij iedere hulp telt als een Loversful Moment. We streven ernaar om in het jaar van oprichting 15 LoversFul Moments te brengen. Om vervolgens dit aantal jaarlijks uit te breiden naar mate de middelen hiervoor beschikbaar komen. Het ultieme streven is om ten minste 1 miljoen LoversFul Moments te behalen.

Hiermee draagt de stichting bij binnen de vraagstukken in de samenleving en onder andere op het gebied van:

Het bevorderen van participatie (meedoen).
Het voorkomen van sociale uitsluiting.
Het bijdragen aan armoede bestrijding.
Het bijdragen aan het algeheel welzijn.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen. Het gehele bestuur is onbezoldigd. Daarnaast hebben de oprichters een meerjarige bijdrage toegezegd, waardoor de kosten van de stichting zijn gedekt. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan het goede doel! 

Voorzitter

Annemarie

Voorzitter en mede oprichter

Motto

Als we er voor elkaar zijn, dan sta je er nooit alleen voor.

Je hoeft de krant maar open te slaan of maar online te gaan en de “ellende van de wereld” komt je al tegemoet. Tegenwoordig heeft iedereen ook een eigen mening (niets mis mee trouwens), maar vindt iedereen er ook gelijk wat van. Daardoor gaan veel mensen ook meer op een eigen eilandje zitten. Vechten om waar jij in gelooft. Deels heel goed natuurlijk, maar missen we steeds meer betrokkenheid naar de ander toe. Wat verbindt ons eigenlijk dan nog? Wat maakt het dat we nog ergens samen voor staan? Wat is hetgeen wat we allemaal nodig hebben, maar steeds meer missen?

Het is heel simpel, een beetje aandacht! Soms een arm om je heen die zegt dat het allemaal goed komt; of dat iemand ziet dat je wat hulp kunt gebruiken terwijl je er zelf geeneens erg in had dat je dat nodig had.

Ik geloof dat we met elkaar verbonden moeten blijven door een klein gebaar, wat liefde te geven waar nodig. Ook hoor je soms dat religie een oorzaak is van geweld. Maar ik geloof in een God van liefde. Dat we allemaal geliefd zijn, ongeacht je leeftijd, achtergrond of huidskleur. We zijn allemaal gelijk. Iedereen beschikt over iets unieks; een talent. Wat zou er gebeuren als we allemaal iets van ons talent met liefde zouden delen? Hoe zou de wereld er dan uit zien?

Misschien utopisch om zo te denken…. maar als je het niet probeert, lukt het je ook nooit!

Eén persoon kan niet alle mensen op de wereld helpen, maar alle mensen op de wereld kunnen wel één persoon helpen!

Dit is waar de stichting voor staat; Door iedereen, Voor iedereen!

Ramon

Penningmeester, secretaris, mede oprichter

Motto

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Samen maken we het verschil!

Als we iedere dag iemand kunnen helpen en tevens kunnen inspireren dat ook voor een ander te doen, werken we aan de bredere gedachte van Stichting Lovers Foundation.

How Loversful is your day? Start vandaag en doe mee!

Petra

Bestuurslid

Motto

Mensen die om je geven zijn het meest waardevolle medicijn.

Weet je, als je dingen meemaakt door de jaren heen, en je krijgt een steuntje in je rug van mensen die om je geven, is dat het meest waardevolle medicijn om het aan een ander door te mogen geven in het leven!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je mist geen enkele update!