Wat is een ANBI? 
Een ANBI is de afkorting voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Sinds 25-6-2019 is Stichting Lovers Foundation door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Wat is uw voordeel?
U kunt Stichting Lovers Foundation financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Dit kan via de website: Doneer. Ook kunt u de gift zelf direct overmaken op het rekeningnummer van de stichting: <zie hier>.

Uw gift aan Stichting Lovers Foundation kan (als ANBI) in veel gevallen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. (zie de website van de belastingdienst voor meer informatie).

PERIODIEKE SCHENKINGEN
Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af. Daarmee legt u uw gift in elk geval voor vijf jaar vast.

Wilt periodieke schenkingen doen aan Stichting Lovers Foundation? Wat fijn om te horen.
Een periodieke schenking kan vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een voorbeeldformulier gemaakt die u kunt gebruiken om deze overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Download het formulier ‘Periodieke gift in geld’ hier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting Lovers Foundation. Vul het formulier in met uw gegevens en onderteken tweemaal. U stuurt vervolgens de ondertekende formulieren aan Stichting Lovers Foundation, Korbeel 9, 1834 TV  Sint Pancras. Wij vullen de formulieren verder aan en sturen u een door beide partijen ondertekend exemplaar retour. Bewaar deze goed! De belastingdienst kan deze bij u opvragen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks overmaken van de toegezegde donatie! Dit kunt u makkelijk als periodieke overboeking opvoeren in het internetbankieren van uw bank.

KLIK HIER VOOR HET FORMULIER VAN DE BELASTINGDIENST (PDF)

VOOR BEDRIJVEN
Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Vraag uw boekhouder of accountant naar de voorwaarden. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.